JUDr. Miloslava Malášková | služby v oblasti daňového a ekonomického poradenství.


služby v oblasti daňového a ekonomického poradenství, vedení účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy, právní služby související s uvedenou problematikou

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu

Albert Einstein

 

Anketa

Právní forma Vašeho podnikání


Přehled služeb

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Komplexní zpracování účetní agendy : vedení účetnictví či daňové evidence s veškerými náležitostmi dle platných předpisů na základě prvotních dokladů s každoročním zpracováním daňového přiznání ( tj. ošetřeno po stránce účetní i daňové). Účetnictví je vedeno se zárukou, jsme pojištěni a odpovídáme za případnou způsobenou škodu.

Zpracování mezd a vedení personální agendy
Od vzniku pracovního poměru až po jeho zánik:

 • Měsíční zpracování mezd
 • Plnění veškerých administrativních povinností ve vazbě na veřejné zdravotní pojištění, sociální pojištění
 • Vedení mzdových a evidenčních listů, všech potřebných výkazů, výplatních listin
 • Vyhotovení příkazu do banky s příslušnými odvody
 • Roční zúčtování daní zaměstnanců 
 • Čtvrtletní a roční přehledy čistých příjmů zaměstnanců pro dávky státní sociální podpory
 • Výpočet povinného odvodu zákonného pojištění za zaměstnance
 • Stanovení povinného podílu počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností 
 • Související poradenská činnost v oblasti pracovního práva

Daňové poradenství , zpracování daňových přiznání

 • Kompletní daňové poradenství v průběhu zdaňovacího období
 • Zpracování všech typů daňových přiznání
 • Možnost podání daňového přiznání v prodloužené lhůtě ( do 30.6.)
 • Vypracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojiš?ovny pro fyzické osoby

Ostatní služby

 • Zastupování klienta při jednání se správci daně a orgány státní správy
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Kontrolní dohled nad vedením účetnictví u klienta
 • Vypracování vnitropodnikových směrnic souvisejících s účetnictvím
 • Zpracování statistických hlášení
 • Podklady k žádosti o úvěr nebo leasing
 • Zpracování podnikatelského záměru
 • Další administrativa dle dohody